Fyll i blanketten och klicka "Anmäl" så skickas information direkt till oss.
FISKARFJÄRDENS BÅTKLUBB, FBK
Ansökan
Sommaren 2023
* =Obligatoriskt fält    ** =Ett av dessa fält måste fyllas i    *** =Försäkringsuppgifter är inte obligatoriska här, men måste lämnas innan båten läggs i hamnen
Efternamn*
Förnamn*
Personnummer*
Adress*
Postnr.*
Postort*
Telefon**
Mobil**
E-post
OBS!!! Faktura skickas med e-post. Kontrollera att e-post från FBK inte hamnar i skräpposten Båtuppgifter
Motorb.Segelb.Motorsegl.RoddbåtKatamaran
Längd (cm)*
Bredd (cm)*
Djup (cm)
Vikt (kg)
Båtfabrikat (modell)
Båtens namn
Reg. nr.
Segel nr.
Försäkringsbolag***
Försäkringsnummer***
Skrov/botten på min båt* :
FBK accepterar endast båtar som uppfyller något ovanstående alternativ
OBS!!! Båtens uppgifter (längd,bredd, djup och längd) ska bara anges i heltal.
Längd måste vara mellan 200-1200 cm. Bredd<400.
Djup skall anges i cm. Vikt ska anges i kg.
Om du inte vet vikt eller djup, lämna fälten tomma.
Övrig info/Kommentarer